Disclaimer

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Hapjes aan Huis

Bent u met minder dan 10 personen?

Wij bezorgen ook voor kleine groepen!

Bekijk het assortiment